Spolupráce

Protikorupční politika

Síť maloobchodních prodejen Žabka přistupuje ke korupci a úplatkářství s nulovou tolerancí. Zavázali jsme se podnikat čestně, legálně a eticky a při veškerém jednání se řídíme našimi hodnotami a Etickým kodexem.

K 1. červenci 2011 vstoupil ve Velké Británii v platnost tzv. UK Bribery Act, zákon proti korupci a úplatkářství, který se vztahuje na všechny země, kde působí společnost Tesco, tedy i na Českou republiku.

Nový britský zákon vyžaduje, abychom se v naší snaze o dodržování etických zásad posunuli ještě dále a přistupovali ke korupci s nulovou tolerancí i v případě, že by se jí dopustily třetí strany jednající jménem naší společnosti. Dopad tohotozákona je tedy nejen na všechny zaměstnance naší společnosti, ale i na všechny naše smluvní partnery, se kterými spolupracujeme. To znamená, že od 1. července máme všichni povinnost vědět, s kým spolupracujeme, a vytvářet s našimi obchodními partnery čestné a otevřené obchodní vztahy. V naší společnosti je v platnosti nová Směrnice proti úplatkářství a korupci, která je v souladu s novým britským zákonem.

Všichni jsme zodpovědní za to, že naše obchodní rozhodnutí a jednání jsou vždy v souladu s touto směrnicí a že hodnoty naší společnosti nebudou ohroženy jakýmkoliv neetickým či nezákonným chováním. Jedině tak si můžeme udržet naši pověst důvěryhodného maloobchodníka.