Spolupráce

Oznámení

Informace společnosti Tesco Franchise Stores ČR s.r.o. k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je systém, který při řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli umožňuje alternativní postup mimo klasickou soudní cestu.

V případě nespokojenosti či sporu, týkajících se nákupu zboží nebo poskytování služeb v našich prodejnách, se zákazník může se svým podnětem obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je v tomto případě Česká obchodní inspekce jako příslušný orgán státního dozoru. Česká obchodní inspekce má k dispozici potřebné informace o alternativním postupu, kterým může spotřebitel spor řešit.

Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete na internetové adrese České obchodní inspekce: www.coi.cz.

V případě nespokojenosti či sporu, týkajících se platebních služeb poskytovaných v našich prodejnách (např. služba placení složenek), se zákazník může obrátit na finančního arbitra, který je subjektem mimosoudního řešení sporů z této oblasti.

Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra naleznete na internetové adrese finančního arbitra: www.finarbitr.cz.